Våre Sorter

Vi produserer sertifiserte jordbærplanter

Produksjonen av sertifiserte jordbærplanter foregår i Haygrowe plasttunneler. Morplantene, som produserer utløpere og stiklinger til nye sertifiserte jordbærplanter, dyrkes på table top og er ikke i kontakt med jord. Stiklingene fra morplantene rotes i torv i pluggbrett. Dette foregår også i plasttunneler.

Vi leverer overvintrede planter i 54-roms plugg (pluggvolum 75 ml). Vi har også en årsprodusert sommerlevering. Denne leveres i 66-roms plugg (pluggvolum 40 ml).

Plantene er sertifiserte, det vil si at de er produsert etter regelverket for sertifisert planteproduksjon, samt at de følger Mattilsynets retningslinjer for sertifisert produksjon av hagevekster.

Ikon - Jordbær

Våre plantesorter

Ikon - Prikk

korona

Denne nederlandske bærplanten er den vanligste jordbærsorten i Norge i dag. Sorten er sterkvoksende, svak mot meldugg og øyeflekk, og middels sterk mot gråskimmel. Bærene er store og lette å plukke, men ikke blant de mest faste, og får derfor lett trykkflekker. Sorten gir stor avling, men bærstørrelsen reduseres med avlingsårene. Korona har en meget god og aromatisk smak. Korona har svak holdbarhet etter høsting, og er derfor best egnet som spisebær og til sylting.

Ikon - Prikk

Saga

Saga ble godkjent som norsk jordbærsort i 2016. Kan være noen dager tidligere enn Korona. Gir meget gode avlinger. Sorten ser ut til å ha moderat motstand mot meldugg. Den har en rett vekstform, med medium bladtetthet og vekstkraft. Bærene er store og brede, med meget god smak. Bæret er fastere og har bedre skallstyrke enn Korona, og har dermedbedre holdbarhet etter høsting. Saga er egnet til friskkonsum og til industri (konserveres).

Ikon - Prikk

Frida

Norsk sort. Modner 2-4 dager senere enn Korona. Plantene er sterkvoksende. Når det gjelder sykdommer som mjøldogg, øyeflekk og gråskimmel har man ulike erfaringer/meninger, alt fra svak til sterk/meget sterk. Sorten gir god avling. Bærstørrelsen er god og bærene er godt gjennomfarget, faste og med god syrlig smak. Egner seg godt til konsum.

Ikon - Prikk

Rondo

Den remonterende sorten Rondo er en krysning mellom Elan og Frida. Rondo har et høyere avlingsnivå enn Korona, med 400-500 gram bær per plante. Smaken er på lik linje, eller bedre, enn Korona. Rondo har større og mørkere bær enn Korona, men svakere skall. Kan være utsatt for meldugg.

Ikon - Prikk

Florence

Engelsk jordbærsort som modner 10-14 dager senere enn Korona. Gir god avling. Den er moderat vekstkraftig, har middels bladtetthet og vokser rett oppover. Disse er godt synligebær som er lette å plukke. Sorten er utsatt for frost, og bør sannsynligvis ikke dyrkes i Nord-Norge og høyt over havet. Florence har generelt god sykdomsresistens, men er noe utsatt for øyeflekk. Planten gir store, lyserøde bær med fin kjegleform. Bærene er gode på smak, har fast fruktkjøtt og god skallstyrke. Dette gir god holdbarhet. Florence er egnet til friskkonsum, og er en fin sort til å forlenge sesongen med.

Ikon - Prikk

POLKA

Nederlandsk sort. Modningstid er middels tidlig, 1-2 dager etter Korona. Søtsyrlig og god smak, pent utseende på bærene. Bærstørrelsen er middels store, mørk bærfarge også innvendig, middels fast og rimelig god holdbarhet. Lett å hamse. Sorten er relativt sterk mot mjøldogg og gråskimmel i tillegg til at den er meget vinterherdig. Egner seg til selvplukk og er god til konsum. Noe brukt til industrien.

Ønsker du å bestille jordbærplanter?

Gå til bestillingssiden for å se priser og velge sort og kvantum.

Gå til bestilling