Produksjon og omsetning av sertifiserte jordbærplanter

Ikon - Spørsmålstegn

Hvem vi er

Kvalitetsplanter AS ble etablert april 2019, og er et heleid datterselskap av Sagaplant AS.

Selskapets virksomhet er produksjon og omsetning av sertifiserte jordbærplanter. Produksjonen foregår etter strenge rutiner for å sikre at plantene oppfyller krav i regelverk for sertifisert produksjon av hagebruksvekster.

Ikon - Jordbær

Hva vi gjør

Selskapets samfunnsoppdrag er å tilby næringen sertifiserte jordbærplanter av de kvaliteter som etterspørres.

Kvalitetsplanter AS skal også bidra til utvikling og måloppnåelse av Sagaplant AS sitt samfunnsoppdrag, som blant annet er produksjon av sykdomsfritt og sortsekte plantemateriale og bevaring av plantegenetiske ressurser.

Ikon - Markør

Hvor vi er

Kvalitetsplanter AS er lokalisert på Akkerhaugen i Midt-Telemark kommune, og sysselsetter omtrent 3 årsverk.

Våre ansatte

Ikon - Dame

Asle Michael Fremgård

Ikon - Dame

Gro Sauar

Ordre og fakturering

35 95 65 50
post@kvalitetsplanter.no